Chủ đề

Model cùng loại

x
x
Lượt xem: 72
Yêu thích: 0
0
x
Lượt xem: 83
Yêu thích: 0
0

Hàng rào sắt lưới B40

Mô hình hàng rào có khung làm bằng sắt, căng lưới B40 (lưới mắt cáo), thường rào xung quanh các khu vực cần được bảo vệ, ngăn cản sự thâm nhập từ bên ngoài.

0
Lượt xem: 105
Yêu thích: 0
  • hang-rao-sat-luoi-b40.blend
  • Texture Diffuse / Normal / Height / Metalic / Roughness (525 x 525, 900 x 900)
  • Trong file blend đã có sẵn 4 object với 4 cụm hàng rào khác nhau
Gold download
Không có tài nguyên
Diamond download
Không có tài nguyên