Chủ đề

Model cùng loại

x
Lượt xem: 110
Yêu thích: 1
0
x
Lượt xem: 106
Yêu thích: 0
0
x
x
Lượt xem: 169
Yêu thích: 3
0
x
Lượt xem: 77
Yêu thích: 1
0

Ống ngắm ACOG

Mô hình 3D ống ngắm ACOG. Mesh và diffuse texture được lấy từ Internet sau đó bổ sung thêm normal và specular, tinh chỉnh lại và đăng lại lên VGDG.

0
Lượt xem: 80
Yêu thích: 0
Free download
  • acog-free.blend
  • Texture Diffuse / Normal / Specular (1024 x 1024)
Gold download
Không có tài nguyên
Diamond download
Không có tài nguyên