Bàn gỗ 50 x 50 x 65

Bàn gỗ 50 x 50 x 65

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
84
Edges:
131
Faces:
59
Tris:
120
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

bango-50x50x65-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác