Bồn cầu

Bồn cầu

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
810
Edges:
1,548
Faces:
781
Tris:
1,545
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

boncau-premium.7z

Sản phẩm khác