Bóng đèn Rạng Đông

Bóng đèn Rạng Đông

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
213
Edges:
398
Faces:
188
Tris:
384
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

bongdenrangdong1-premium.7z

Sản phẩm khác