Cây cau

Hình ảnh
Xem 3D

Cây cau

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
672
Edges:
1,038
Faces:
396
Tris:
792

Cau là loại cây phổ biến ở Việt Nam, cây có chiều cao tương đối, thường được dùng để trả trí trong các sân vườn biệt thự

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

caycau-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác