Cây chuối

Hình ảnh
Xem 3D

Cây chuối

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
645
Edges:
1,191
Faces:
561
Tris:
944

Một loại cây phổ biến ở làng quê Việt Nam, có chiều cao thấp, thường được trồng quanh làng xóm hoặc trong vườn

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

caychuoi-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác