Ghế đá công viên

Hình ảnh
Xem 3D

Ghế đá công viên

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
132
Edges:
254
Faces:
130
Tris:
248

Ghế đá thường được đặt tại công viên, vườn hoa. Kích thước thực: 114 cm x 56 cm x 80 cm

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

ghedacongvien-premium.7z

Sản phẩm khác