Lá cây trên mặt đất

Hình ảnh
Xem 3D

Lá cây trên mặt đất

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
4
Edges:
4
Faces:
1
Tris:
2

Tập hợp gồm 7 mẫu lá cây khô có thể đặt trên mặt đất vào mùa thu

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

lacaytrenmatdat-premium.7z

Sản phẩm khác