Lốp ô tô cũ

Lốp ô tô cũ

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
793
Edges:
1,512
Faces:
720
Tris:
1,422
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

lopotocu-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác