Thùng mì Hảo Hảo

Thùng mì Hảo Hảo

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
96
Edges:
155
Faces:
60
Tris:
120

Mô hình 3D thùng mỳ Hảo Hảo rất phố biến ở Việt Nam.

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

thungmihaohao-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác