Thùng rác nhựa

Hình ảnh
Xem 3D

Thùng rác nhựa

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
124
Edges:
244
Faces:
122
Tris:
244
Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

thungracnhua1-free.7z

Nội dung premium:

Sản phẩm khác