Tờ rơi tiếp thị gas

Tờ rơi tiếp thị gas

Đặc trưng
Hình tham khảo thực tế
Nhiều mẫu vật liệu
Đã dựng khung xương
Hoạt họa
Verts:
4
Edges:
4
Faces:
1
Tris:
2

Mô phỏng các tờ tiếp thị gas bị vứt rải rác trên mặt đất

Xin mời đăng nhập để tiến hành download hoặc Đăng ký tài khoản mới

Nội dung miễn phí:

Nội dung premium:

toroigas-premium.7z

Sản phẩm khác